נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

02/04/2008
2.4.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.6632 3.3687 3.553 יומי - סוף חודש מארס 2008
    -2.26% שעור השינוי מתחילת החודש
    -7.62% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.5109 ממוצע חודשי –מארס 2008
    -2.70% שעור השינוי מחודש קודם
    -10.08% שעור השינוי מתחילת השנה
    -16.41% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
פברואר 2008 (מעודכן)
15,933 25,648 53,687 סך הכל
6,226 7,850 40,035 מזה: עסקות החלף
759 1,221 2,557 ממוצע יומי
296 374 1,906 מזה: עסקות החלף
מארס 2008 (ארעי)
13,752 30,697 64,060 סך הכל
5,073 8,306 49,963 מזה: עסקות החלף
688 1,535 3,203 ממוצע יומי
254 415 2,498 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.