יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2008

02/04/2008
2.4.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מארס 2008 ב-29,415 מיליוני דולרים, גידול של 930 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש מארס 2008 נובע בעיקר מ:
רכישות מט"ח ע"י בנק ישראל במהלך המסחר, בסכום של כ-600 מיליון דולר כנגד שקלים שבוצעו ב-13 וב-14 לחודש וזאת, על רקע התנהגות חריגה בשער החליפין.
רכישות מט"ח ע"י בנק ישראל במהלך המסחר - במסגרת התוכנית להגדלת יתרות המט"ח בשנתיים הקרובות, סכום של כ-100 מיליון דולר כנגד שקלים.
הכנסות בנק ישראל מהשקעת יתרות המט"ח בסכום של כ-250 מיליון דולר.
לידיעת הכתבים: כפי שזה היה מאז ומתמיד, הנתונים המוצגים בהודעה זו מתבססים על ימי הערך, ונגזרים ממאזן בנק ישראל, אלא אם צוין אחרת.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
  2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מארס
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
  2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,415 מארס