שטר בעריך 20 ₪ מפולימר יופץ לציבור החל מיום ראשון, ה- 13/04/08

11/04/2008
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
11.4.2008
 
שטר בעריך 20 ₪ מפולימר יופץ לציבור החל מיום ראשון, ה- 13/04/08
במקביל תופץ מהדורה מיוחדת בת 1,800,000 שטרות לרגל חגיגות ה- 60 למדינת ישראל
 
מבנק ישראל נמסר, כי החל מיום ראשון ה- 13/04/08 יופץ לציבור שטר בעריך 20 ₪ מפולימר, וזאת באמצעות הבנקים המסחריים ובנק הדואר.
בנוסף, לרגל חגיגות ה- 60 למדינת ישראל, תופץ לציבור כמות מוגבלת של 1,800,000 שטרות מפולימר אשר ישאו את הכיתוב "שישים שנה למדינת ישראל". הפצת שטרות אלו לציבור תחל גם היא ביום ראשון ה- 13/04/08, ותיעשה רק באמצעות מכשירים אוטומטיים למשיכת מזומנים המספקים שטרות של 20 ₪. מכשירים כאלה קיימים בחלק מהבנקים: דיסקונט, מרכנתיל דיסקונט ואוצר החייל.
השטרות מפולימר יהלכו במחזור, במקביל, לשטרות העשויים מהנייר המסורתי.
איכותם של השטרות בעריך 20 ₪ מנייר, המהלכים כיום במחזור, ירודה מאוד כתוצאה מריבוי גלגוליו של שטר זה בשווקים. ייצור השטרות מחומר הפולימר ישפר את עמידותם ואת אורך חייהם.
הפולימר הוא חומר מעין פלסטי המספק לתעשיית השטרות יתרונות חשובים, שאחד מהם הוא עמידות גבוהה המאריכה את חיי השטרות. לאור יתרונות הפולימר, הולך וגדל השימוש בו בעולם, וכיום 26 מדינות אימצו אותו לצורך הנפקת שטרות, ביניהן: אוסטרליה, הונג-קונג, ניו-זילנד, סינגפור ועוד. ישראל היא המדינה ה- 27 אשר מאמצת שטרות מפולימר.
עיצובם של השטרות מפולימר ושל השטרות מנייר – זהה, מלבד שינויים קלים המתחייבים בסימני הביטחון; הבולט שבהם הוא חלון שקוף המאפיין את השטרות מפולימר ומהווה סימן ביטחון קל לזיהוי בידי הציבור. על גבי החלון השקוף בשטרות החדשים צרוב המספר "20".
 

 
הכנסתו למחזור של השטר מפולימר נעשית בהתבסס על נסיון שנצבר ב- 26 מדינות כאמור, ובליווי של חברת Securency מאוסטרליה – יצרנית החומר ממנו עשוי השטר (BOPP).
כפועל יוצא, בנק ישראל פעל החל מחודש ינואר שנה זו ליידע ולהדריך את המשתמשים הגדולים במזומנים במשק אודות הכנסתם הקרובה למחזור של השטרות מפולימר ואופן השימוש בהם. בין היתר, שותפו בתהליך הבנקים, חברות התחבורה ציבורית, חברות הדלק, רשתות המזון והפארם, ארגוני סוחרים ועוד.
בנוסף, במהלך חודש פברואר מסר בנק ישראל שטרות דוגמא מפולימר לגופים הבאים: בנקים, יבואנים של מנגנוני מכונות אוטומטיות וחברות המפעילות מכונות אלו. מסירת השטרות נעשתה למטרת כיול והתאמה של המכונות לשטרות הפולימר.
חלק מהגופים המפעילים מכונות אוטומטיות טרם סיימו את הליך ההתאמה של המכונות לשטרות הפולימר; מבדיקה שנערכה מול אותם גופים עולה כי התהליך יסתיים בשבועות הקרובים.
 
לשאלות והבהרות נוספות בנושא שטר הפולימר ניתן לפנות למח' המטבע בדואר אלקטרוני pniotz_matbea@boi.gov.il