נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/05/2008
1.5.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.6443 3.425 3.429 יומי - סוף חודש אפריל 2008
    -3.49% שעור השינוי מתחילת החודש
    -10.84% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.5197 ממוצע חודשי –אפריל 2008
    0.25% שעור השינוי מחודש קודם
    -9.85% שעור השינוי מתחילת השנה
    -13.50% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מארס 2008 (מעודכן)
13,873 31,457 64,412 סך הכל
5,053 8,589 50,121 מזה: עסקות החלף
694 1,573 3,221 ממוצע יומי
253 429 2,506 מזה: עסקות החלף
אפריל 2008 (ארעי)
12,002 27,530 48,852 סך הכל
4,886 8,314 37,657 מזה: עסקות החלף
546 1,251 2,221 ממוצע יומי
222 378 1,712 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.