יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2008

04/05/2008
4.5.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2008 ב-29,334 מיליוני דולרים, קיטון של 108 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש אפריל 2008 נובע בעיקר מ-:
מצד אחד, רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל במהלך המסחר – במסגרת התכנית להגדלת יתרות מט"ח בשנתיים הקרובות, סכום של 425 מיליון דולר והעברות של הסקטור הפרטי מחו"ל בסכום של כ- 150 מיליון דולר.
מצד שני, העברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 440 מיליון דולר ושיערוך יתרות המט"ח בסכום של כ-240 מיליון דולר.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
  2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מארס
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
  2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מארס
29,334 אפריל