נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/06/2008
1.6.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.473 3.233 3.233 יומי - סוף חודש מאי 2008
    -5.72% שעור השינוי מתחילת החודש
    -15.94% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.3788 ממוצע חודשי –מאי 2008
    -4.00% שעור השינוי מחודש קודם
    -13.46% שעור השינוי מתחילת השנה
    -15.55% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אפריל 2008 (מעודכן)
11,969 28,593 49,082 סך הכל
4,877 8,980 37,751 מזה: עסקות החלף
544 1,300 2,231 ממוצע יומי
222 408 1,716 מזה: עסקות החלף
מאי 2008 (ארעי)
10,584 25,568 46,691 סך הכל
4,849 7,252 38,364 מזה: עסקות החלף
529 1,278 2,335 ממוצע יומי
242 363 1,918 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.