יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2008

01/06/2008
1.6.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2008 ב-29,821 מיליוני דולרים, גידול בסך 439 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש מאי 2008 נובע בעיקר מ-:
מצד אחד, רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל במהלך המסחר – במסגרת התכנית להגדלת יתרות מט"ח בשנתיים הקרובות, סכום של 424 מיליוני דולרים והעברות של הסקטור הפרטי מחו"ל בסכום של כ- 638 מיליוני דולרים.
מצד שני, העברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 531 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות המט"ח בסכום של כ-92 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מארס
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מארס
29,382 אפריל
29,821 מאי