כניסת הרפורמה בעמלות לתוקף

30.06.2008
 
כניסת הרפורמה לתוקף
 

עם כניסת הרפורמה לתוקף, מעמיד הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל לרשות לקוחות הבנקים כלים מגוונים שבעזרתם יוכלו לדעת ולהשוות את עלות השירותים הבנקאיים המרכזיים והנפוצים ביותר.
החל ממחר יעמדו לרשות הציבור באתר האינטרנט של הבנק, מחשבונים לבדיקת עלות ניהול חשבון עובר ושב ועלות החזקת כרטיס אשראי מקומי, בהתאם לפרופיל הפעילות הספציפי של כל לקוח. בנוסף, מפורסמות באתר השוואות של העמלות המרכזיות בחשבון עובר ושב, כרטיסי אשראי, ניירות ערך ודמי ניהול חשבון "עסק קטן". ניתן יהיה להוריד מהאתר טופס השוואת מחירים לבדיקה עצמאית של הלקוח בהתחשב במשא ומתן שינהל עם הבנקים השונים וההצעות המוזלות שהוא עשוי לקבל. עוד מפורסמים באתר תשובות לשאלות נפוצות על הרפורמה בעמלות, מדריך ללקוחות בדבר הנתונים שחשוב וכדאי להשוות בעקבות רפורמה, ועצות שימושיות לחסכון בעמלות.
לטובת הציבור שאינו נגיש לאינטרנט יפרסם הפיקוח על הבנקים הודעות תקופתיות בתקשורת בדבר השוואת העלויות בין הבנקים השונים. בנוסף, הוא מעמיד לרשות הציבור את האפשרות לפנות בשאלות ובירורים ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים (טלפון 02-6552680; דואר אלקטרוני: pniyotz@boi.gov.il).
בעקבות הרפורמה קל ופשוט להשוות בין מחירי השירותים הבנקאיים. הפיקוח על הבנקים קורא ללקוחות כל הבנקים לעקוב אחר עלות השירותים הבנקאיים בהתאם לפרופיל הצריכה שלהם, ולבחון את עלות השירותים בתאגידים בנקאים אחרים. חשוב להדגיש שהמחירים בתעריפון הם מחירים מרביים. אפשר וכדאי לנהל משא ומתן עם הבנק באשר לגובה העמלות. הפיקוח על הבנקים גם ממליץ לכל הלקוחות לבחון את זכאותם לקבלת הנחות והטבות בבנק מכוח השתייכותם למועדונים או קבוצות אוכלוסיה הזכאים להטבות בבנק.
חשוב לציין, כי כיום אפשרות המעבר מבנק אחד לאחר קלה ופשוטה מבעבר, והיא כפופה לעלות מקסימאלית של 40 ₪ בגין חשבון העו"ש ו-40 ₪ נוספים לכרטיסי האשראי (בנוסף להוצאות צד ג' במידה ויש כאלו).
 
מנתוני ההשוואה של הפיקוח על הבנקים, נכון להיום, עולה:
בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר לניהול חשבון עובר ושב.
בנק לאומי הוא הבנק הזול ביותר ללקוחות בעלי פעילות מצומצמת בחשבון עו"ש או לקוחות המרבים לבצע פעולות ע"י פקיד (פרופיל פעילות לא נפוץ).
הבנק הבינלאומי ובנק איגוד הם הבנקים היקרים ביותר לניהול חשבון עובר ושב.
 
לאומי קארד, ויזה כא"ל וישראכרט המונפקים ע"י חברות האשראי, וישראכרט המונפק בנק הפועלים, המזרחי והבינלאומי וויזה כא"ל של הבנק הבינלאומי בעלות הזולה ביותר עבור לקוחות בעלי פעילות מועטה עד בינונית (עסקאות בסך של עד 4,000 ₪ בחודש).
לאומי קארד המונפק ע"י חברת האשראי או בבנק לאומי וישראכרט המונפק ישירות ע"י חברת האשראי וללקוחות פועלים, מזרחי והבינלאומי מציעים כרטיסים בעלות הזולה ביותר ללקוחות בעלי פעילות בינונית עד גבוהה (עסקאות חודשיות בסך של 4,000 ₪ ומעלה). שתי חברות אלה מציעות אף פטור מעמלות ללקוחות בעלי סכום עסקאות חודשי גבוה.
ויזה כא"ל של בנק דיסקונט הוא כרטיס האשראי המקומי היקר ביותר ללקוחות.
 
בנק דיסקונט הוא הבנק היקר ביותר לניהול חשבון "עסק קטן".  
בנק דיסקונט הוא הבנק היקר ביותר במרבית העמלות בכל פרקי התעריפון. בנק דיסקונט ייקר בשיעור ניכר חלק גדול מהעמלות הכלולות בתעריפון העמלות, בעוד בנקים אחרים נמנעו ככלל מלעדכן את תעריפיהם.  
מרבית הבנקים מציעים הנחות והטבות לקבוצות אוכלוסיה כמו חיילים וסטודנטים ועוד. בנק הפועלים, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי מציעים הנחות משמעותיות גם לאוכלוסיית הגמלאים.  
 
לטבלאות השוואת עמלות הבנקים - לחץ כאן
 
​​