נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/07/2008
1.7.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.426 3.2367 3.352 יומי - סוף חודש יוני 2008
    3.68% שעור השינוי מתחילת החודש​
    -12.84% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.3623 ממוצע חודשי –יוני 2008
    -0.49% שעור השינוי מחודש קודם
    -13.88% שעור השינוי מתחילת השנה
    -19.61% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מאי 2008 (מעודכן)
11,094 27,320 51,281 סך הכל
4,892 7,526 42,054 מזה: עסקות החלף
528 1,301 2,442 ממוצע יומי
233 358 2,003 מזה: עסקות החלף
יוני 2008 (ארעי)
11,575 28,791 48,859 סך הכל
4,689 7,691 36,783 מזה: עסקות החלף
579 1,440 2,443 ממוצע יומי
243 385 1,839 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.