יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2008

01/07/2008
1.7.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2008 ב- 31,274 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,431 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש יוני 2008 נובע בעיקר מ-:
מצד אחד, רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר – במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ בשנתיים הקרובות, סכום של 400 מיליוני דולרים, גידול בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ בסכום של כ- 1,109 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות מטבע החוץ בסכום של כ-171 מיליוני דולרים.
מצד שני, העברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 249 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
  2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
  2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,274 יוני