החל מהיום יגדיל בנק ישראל את קצב רכישות המטח לקצב של 100 מליון דולר ליום

10.07.2008
 
החל מהיום יגדיל בנק ישראל את קצב רכישות המט"ח לקצב של 100 מליון דולר ליום
 
מבנק ישראל נמסר, כי החל מהיום (10/7/08) יגדיל בנק ישראל את קצב רכישות מט"ח וירכוש מעתה 100 מיליון דולר בממוצע ביום. זאת, במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע החוץ לרמה שבין 35 ל-40 מיליארד דולר, שעליה הודיע ב-20/03/08.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להגדיל את קצב הרכישות התקבלה לאחר שהתכנית להגדלת היתרות נבחנה על רקע תנאי השוק הנוכחיים והשינוי המצטבר המהיר בשער החליפין של השקל.
בנק ישראל ימשיך לבחון תכנית זו מעת לעת, תוך התחשבות בתנאי השוק המשתנים.