הוקם צוות בין משרדי שינתח את ההשפעות הצפויות של הפעלת תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל

13/07/2008
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
13.07.2008
 
מחקר מעקב על מס הכנסה שלילי
 
במסגרת האג'נדה הכלכלית-חברתית של הממשלה הוקם צוות מחקר בין-משרדי שינתח את ההשפעות הצפויות של הפעלת תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל על העוני ועל ההשתתפות בשוק העבודה. תוכנית מס הכנסה שלילי תופעל באזורים נבחרים בארץ – האזורים שבהם מופעלת התכנית "אורות לתעסוקה" - החל מאוקטובר 2008. התוכנית תעניק לעובדים בעלי הכנסה נמוכה סכומים שיגיעו עד כ-400 ש"ח. הסכומים הגבוהים ביותר, במסגרת זו, יוענקו למשקי בית שבהם 3 ילדים ויותר ולמשפחות עם שני מפרנסים שהכנסתם הכוללת לא עולה על 10,000 ש"ח. הכוונה היא להרחיב את התוכנית בשנת 2010 לכל אזורי הארץ.
במסגרת המחקר נבחר מדגם של כאלפיים אנשים המתגוררים באזורים שבהם תופעל התכנית – ביניהם ירושלים, אשקלון ושדרות, נצרת, נצרת עילית וחדרה. כמו כן נבחרה קבוצת ביקורת מתוך האזורים שבהם לא יופעל השלב הראשון של התכנית (בשנים 2008 ו-2009).
שיטת המחקר תאפשר ללמוד על השפעת מס הכנסה שלילי על ידי השוואת התעסוקה וההכנסה של הפרטים שהשתתפו בתוכנית, לאלה של אוכלוסיה בעלת מאפיינים כלכליים דומים שלא השתתפה בה. המחקר יבדוק גם אם עובדים שטופלו ביותר מתוכנית אחת (מס הכנסה שלילי ו"אורות לתעסוקה") מגיבים על תמריצי המדיניות החדשים בעוצמה חזקה יותר מאשר אלה שטופלו בתוכנית מס הכנסה שלילי בלבד, או שלא טופלו כלל.
המחקר מנוהל על ידי ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, המשנה למנהלת מחלקת המחקר בבנק ישראל. משתתפים בו חוקרים מבנק ישראל, ממכון ברוקדייל ומהמוסד לביטוח לאומי, וכן נציגים של המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה, של האגף למחקר וכלכלה באוצר, ושל רשות המסים, שהיא הגוף האחראי להפעלת התוכנית בישראל.