שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

16.07.2008
 
שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) התאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות2 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון1  
12 חודשים אחרונים 3 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה לשנה הראשונה
4.9 2.7 30.6 2.0 5.4 3.8 2.2 דצמבר 2002
7.7 1.7 33.0 1.6 2.8 2.6 0.7 דצמבר 2003
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.4 דצמבר 2004
23.8 3.0 48.2 1.9 2.6 2.1 1.7 דצמבר 2005
              2006
21.9 0.8 48.5 1.7 2.7 2.2 1.9 ינואר
20.0 -0.1 48.5 2.1 2.7 2.4 2.2 פברואר
19.3 0.7 48.9 2.2 2.7 2.5 2.1 מרץ
16.8 1.8 49.7 2.2 2.7 2.3 1.9 אפריל
16.3 -1.5 49.0 1.9 2.7 2.1 2.0 מאי
15.1 1.3 49.6 1.8 2.6 2.1 1.8 יוני
14.1 2.3 50.7 2.0 2.7 2.0 1.8 יולי
12.9 0.0 50.7 2.1 2.6 2.0 1.9 אוגוסט
11.5 -0.1 50.7 2.0 2.5 2.0 1.9 ספטמבר
5.1 -2.0 49.7 1.4 2.5 1.5 1.4 אוקטובר
6.6 0.3 49.8 1.7 2.3 1.7 1.5 נובמבר
8.2 4.5 52.1 1.7 2.1 1.6 1.2 דצמבר
              2007
6.8 -0.6 51.8 1.7 2.3 1.3 1.1 ינואר
9.0 2.0 52.9 1.9 2.2 1.6 1.4 פברואר
11.3 2.9 54.4 2.0 2.0 1.7 1.3 מרץ
10.8 1.3 55.1 1.7 2.1 1.1 0.5 אפריל
12.7 0.1 55.2 1.2 2.2 1.3 0.7 מאי
15.7 4.0 57.4 1.8 2.4 2.2 1.8 יוני
16.9 3.4 59.3 2.7 2.4 2.5 1.9 יולי
21.0 3.5 61.4 2.6 2.4 2.1 1.7 אוגוסט
20.6 -0.4 61.1 1.6 2.5 1.7 1.2 ספטמבר
20.6 -2.0 59.9 1.7 2.4 1.7 1.2 אוקטובר
20.4 0.1 60.0 2.0 2.4 1.8 1.4 נובמבר
17.4 2.0 61.2 2.5 2.5 2.4 2.1 דצמבר
              2008
16.5 -1.4 60.4 2.6 2.5 2.2 2.6 ינואר
14.4 0.2 60.5 2.4 2.6 2.3 2.4 פברואר
12.7 1.3 61.3 2.6 2.6 2.5 2.6 מרץ
15.9 4.2 63.8 2.8 2.7 3.1 2.7 אפריל
14.9 -0.7 63.4 3.2 2.8 2.9 2.7 מאי4
11.8 1.2 64.2 3.1 2.9 3.0 3.0 יוני4
      3.2 2.9 3.2 6 3.4 30 ימים אחרונים5
 
הציפיות לאינפלציה מוגדרות כ- Break-even Inflation והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית. להסבר על אופן חישוב הציפיות : http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/monetar/m1_exp_h.pdf 1.
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. 2.
הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 3.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. 4.
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. 5.
 בגלל פערים גדולים יחסית שנוצרו בשלשת השבועות האחרונים בתשואות הריאליות לתקופות פרעון שונות סביב שנה, קיימים פערים גדולים מהרגיל גם בחישוב הציפיות לשנה. החישוב המובא בלוח המבוסס, כרגיל, על תשואה ריאלית מעקום תשואות בקופון אפס, הוא אומדן גבוה לציפיות לאינפלציה. על פי ממוצע פשוט של תשואות ריאליות סביב שנה, מקבלים ל-30 ימים האחרונים אומדן נמוך יותר בכ- 0.5  נקודות האחוז. 6.