החל מ-1.8.2008 יבוטל הרשיון הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשיה

20.07.2008
 
החל מ-1.8.2008 יבוטל הרשיון הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשיה
 
ב-29 בינואר, 2006 קבע הנגיד כי רשיונו הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ יבוטל החל מיום 1 באוגוסט 2008, ולפיכך ממועד זה יחדל הבנק מלהיות תאגיד בנקאי.
כפי שנמסר מהבנק, עד למועד ביטול הרשיון כאמור לעיל, פועל הבנק לפירעון הפיקדונות וצמצום מספר המפקידים ופונה למפקידים לצורך סגירת חשבונם בבנק.