בנק ישראל מתחיל היום בקמפיין פרסומי לעידוד הציבור לצרכנות בנקאית נבונה

27.07.2008
 
בנק ישראל מתחיל היום בקמפיין פרסומי לעידוד הציבור לצרכנות בנקאית נבונה
 
בנק ישראל פותח היום בקמפיין פרסומי שמטרתו להגביר את מודעות הציבור לרפורמה בתחום העמלות, שעיקרה יצירת יכולת השוואה בין המחירים המוצעים בבנקים השונים. מטרת הקמפיין היא לעודד את הציבור לצרכנות נבונה יותר של שירותים בנקאיים.
במסגרת הקמפיין ישודרו תשדירי הסברה בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט. ההסברה תכלול גם את המגזר החרדי ואוכלוסיות דוברי השפות הערבית, הרוסית והאמהרית.
על מנת לסייע לציבור לבצע צרכנות נבונה, מעמיד בנק ישראל לרשות הציבור באתר האינטרנט שלו כלים שימושיים שיסייעו בידי הלקוחות להשוות את מחירי השירותים הבנקאיים ולחסוך בעלויות באמצעות "מחשבוני עמלות" וכן מידע רב אודות הרפורמה בעמלות.
קלות ההשוואה שמספקים "מחשבוני העמלות" תסייע ללקוחות לנקוט בצרכנות בנקאית נבונה מצד אחד ומצד שני תגביר את התחרותיות בין הבנקים.
לטובת הציבור שאינו נגיש לאינטרנט, יפרסם בנק ישראל הודעות בעיתונות, וכן יעמיד את היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים (ת.ד. 780 ירושלים 91008, טל: 02-6552680) למתן מידע בנוגע לרפורמה בעמלות ולכל סיוע אחר, ככל שיידרש.
בשלב זה, מסע ההסברה, אשר הוכן על ידי לשכת הפרסום הממשלתית, יימשך כשבועיים.