יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2008

04/08/2008
4.8.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2008 ב- 32,478 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,210 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש יולי 2008 נובע בעיקר מ-:
מצד אחד, רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר – במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ, סכום של 1,426 מיליוני דולרים, ושיערוך יתרות מטבע החוץ בסכום של כ-237 מיליוני דולרים.
מצד שני, קיטון בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ בסכום של כ- 320 מיליוני דולרים והעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 133 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,478 יולי