נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/09/2008
1.9.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.599 3.4687 3.592 יומי - סוף חודש אוגוסט 2008
    3.52% שעור השינוי מתחילת החודש
    -6.60% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.5587 ממוצע חודשי –יולי 2008​
    5.56% שעור השינוי מחודש קודם
    -8.85% שעור השינוי מתחילת השנה
    -15.76% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים (לעומת ממוצע אוגוסט 2007)
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים ** מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יולי 2008 (מעודכן)
12,291 27,100 52,632 סך הכל
3,597 7,687 35,784 מזה: עסקות החלף
534 1,178 2,288 ממוצע יומי
156 334 1,556 מזה: עסקות החלף
אוגוסט 2008 (ארעי)
9,366 19,396 44,634 סך הכל
3,765 4,797 32,420 מזה: עסקות החלף
446 924 2,125 ממוצע יומי
179 228 1,544 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
** כולל פעילות בנק ישראל.
מקור הנתונים: החטיבה למידע וסטטיסטיקה