סיכום הפגישה שהתקיימה בין נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר, המפקח על הבנקים מר רוני חזקיהו והמנכלים של שבעת הבנקים

17.09.2008
 
סיכום הפגישה שהתקיימה בין נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר, המפקח על הבנקים מר רוני חזקיהו והמנכ"לים של שבעת הבנקים
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר והמפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו נפגשו הבוקר עם המנכ"לים של שבעת הבנקים וזאת, במסגרת המעקב השוטף שמבצע בנק ישראל, במסגרת אחריותו, אחר מערכת הבנקאות בישראל. מעקב זה הוגבר לאחרונה לאור ההתפתחויות במערכת הפיננסית בארה"ב.
 
במהלך הפגישה תיאר הנגיד את ההתפתחויות האחרונות בשווקים הפיננסיים בארה"ב ובעולם, והשלכותיהן על המשק הישראלי - ובמיוחד על המערכת הפיננסית בישראל. המפקח על הבנקים דיווח על המגעים שהוא ואנשי הפיקוח על הבנקים קיימו בשבוע האחרון מול רשויות הפיקוח בארה"ב ועל הלקחים מכך לגבי הבנקים הישראליים.
 
מנכ"לי הבנקים סקרו את מצבם ואת חשיפתם להתפתחויות האחרונות, ובמיוחד לליהמן ברדרס. כמו כן, הציגו הבנקאים את הצעדים שהם נוקטים בהקשר זה. מהצגת הדברים היום, ומשיחות קודמות שקיימו הנגיד והפיקוח על הבנקים עם הבנקים, וכן מניתוח נתונים שהועברו מהבנקים לפיקוח על הבנקים, עולה תמונה שלפיה החשיפה של המערכת הבנקאית לליהמן ברדרס היא בהיקף מצומצם. כמו כן, נראה כי המערכת הבנקאית נוקטת בצעדים המתאימים לניהול אפקטיבי של נכסיהם, לאור המצב שנוצר בארה"ב. הנגיד והמפקח על הבנקים הביעו אמון במערכת הבנקאית בישראל ובמערכת ניהול הסיכונים שלה.
 
הנגיד ציין, כי במסגרת אחריותו ממשיך בנק ישראל לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות במערכת הפיננסית העולמית והשלכותיהן על המערכת הבנקאית בישראל, השווקים הפיננסיים המקומיים והמשק בכללותו, ולא יהסס לנקוט בכל הצעדים, ככל שאלה יידרשו.