מבדיקה של בנק ישראל נראה כי למרות הארועים של הימים האחרונים, מצב המערכת הבנקאית בישראל הוא טוב

2.10.2008
 
מבדיקה של בנק ישראל נראה כי למרות הארועים של הימים האחרונים,
מצב המערכת הבנקאית בישראל הוא טוב
 
מבנק ישראל נמסר כי מהבדיקות השוטפות שנערכות על ידו, שתדירותן הוגברה בתקופה האחרונה, עולה כי רמת הנזילות של התאגידים הבנקאיים המקומיים לא השתנתה גם נוכח הארועים של הימים האחרונים והיא נמצאת ברמה טובה.
כפי שצויין בעבר, לאור בקשת בנק ישראל, הגבירו הבנקים המקומיים את תדירות הדיווח לבנק ישראל אודות מידת החשיפה שיש להם לתאגידים בנקאיים ובתי השקעות זרים. מבדיקת הנתונים השוטפים המתקבלים בבנק ישראל כולל בדיקת החשיפה למוסדות שנקלעו לקשיים, עולה כי הארועים של הימים האחרונים לא משנים את התמונה שנמסרה על ידי הנגיד בתחילת השבוע לפיה מצב הבנקים המקומיים הוא יציב וטוב.
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בעולם והשפעותיהם על המערכת הפיננסית המקומית ויפעל ככל שהדבר ידרש.