יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2008

02/10/2008
2.9.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2008 ב- 36,122 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,481 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש ספטמבר 2008 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, היתרות גדלו כתוצאה מתרומת בנק ישראל בסך 1,912 מליוני דולרים, מתוכם 1,900 מליוני דולרים מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ, ומתרומת הסקטור הפרטי הנובע מגידול בפקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בסכום של כ- 1,110 מליוני דולרים.
ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה מהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 541 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,122 ספטמבר