נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

05/10/2008
5.10.2008                                                                                                                                                                        
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני א​ינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.645 3.38 3.421 יומי - סוף חודש ספטמבר 2008
    -4.76% שעור השינוי מתחילת החודש
    -11.05% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.546 ממוצע חודשי –ספטמבר 2008
    -0.37% שעור השינוי מחודש קודם
    -9.18% שעור השינוי מתחילת השנה
    -13.25% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים (לעומת ממוצע ספטמבר 2007)
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים ** מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוגוסט 2008 (מעודכן)
9,519 19,994 45,531 סך הכל
3,869 4,829 33,265 מזה: עסקות החלף
453 952 2,168 ממוצע יומי
184 230 1,584 מזה: עסקות החלף
ספטמבר 2008 (ארעי)
14,567 28,970 46,525 סך הכל
4,692 6,788 30,908 מזה: עסקות החלף
694 1,380 2,215 ממוצע יומי
223 323 1,472 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
** כולל פעילות בנק ישראל.
מקור הנתונים: החטיבה למידע וסטטיסטיקה