בנק ישראל מודיע על הפחתת ריבית של 0.5 נקודות אחוז החל מה-12/10/2008

7.10.2008
 
בנק ישראל מודיע על הפחתת ריבית של 0.5 נקודות אחוז החל מה-12/10/2008
 
מבנק ישראל נמסר כי ההחלטה להפחית עתה את הריבית התקבלה לנוכח העליה החדה באי הודאות בשווקים הפיננסיים בעולם והשלכותיה על השווקים הפיננסיים המקומיים.
ההחלטה להפחית את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז התקבלה לאור הגורמים הבאים:
הלחצים האינפלציוניים במשק הישראלי צפויים לקטון בצורה משמעותית, על רקע המשך הירידה במחירי הסחורות בעולם והצפי להאטה בקצב הצמיחה של המשק. כך, הצפיות לאינפלציה, והתחזיות של החזאים המקומיים ל-12 החודשים הקרובים נמצאות עתה בתוך תחום יעד האינפלציה.  
מאז החרפת המשבר הפיננסי העולמי והשלכותיו על השווקים המקומיים גברו הסיכויים להאטה בקצב הצמיחה של המשק בתקופה הקרובה. הפחתת הריבית הנוכחית תפעל לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניו.  
לנוכח ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים המקומיים והעליה החדה בתנודתיות בהם, הפחתת הריבית פועלת להגברת רמת הנזילות בשווקים הפיננסיים המקומיים.  
בבנק ישראל מדגישים, כי ההחלטה להפחית את הריבית עתה עקבית עם יעדי בנק ישראל לתמוך בצמיחת המשק וביציבותו הפיננסית וזאת, כל עוד ההתפתחויות בתחום האינפלציה צפויות להביאה להתכנסותה לעבר תחום יציבות המחירים.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם ויפעל ככל שידרש על מנת להשיג יציבות מחירים, שהיא תנאי הכרחי לתמוך בצמיחה בת קיימא, ולתמוך ביציבות המערכת הפיננסית. בכפוף לכך, ימשיך הבנק לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, בעיקר עידוד התעסוקה והצמיחה.
 
הפרוטוקולים של הדיון המוניטרי לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-20/10/08. החלטת הריבית לחודש נובמבר 2008 תתפרסם ב-27/10/08 בשעה 18.30.