בנק ישראל יפחית את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3%

11.11.2008
 
בנק ישראל יפחית את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3%
בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית ב-0.5 נקודות אחוז החל מה-14/11/2008. לאחר ההפחתה תעמוד הריבית על 3%.
   
בבנק ישראל מציינים את המידע החדש שהתקבל מאז החלטת הריבית שהתקבלה ב-27/10/08 כגורם להחלטה להפחית את הריבית פעם נוספת:
   
תחזיות האינפלציה של החזאים המקומיים עודכנו כלפי מטה - למרות העלאת תחזיות המדד לאוקטובר - והם צופים כעת, בממוצע, כי האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים תהיה נמוכה מאמצע תחום היעד - בין 1% ל-3% לשנה. בבנק ישראל מעריכים ששיעור האינפלציה בהסתכלות של 12 חודשים אחרונים יכנס לתוך היעד עד אמצע 2009.  
לאחרונה גברו ההערכות כי הירידה בצמיחה העולמית תהיה עמוקה משמעותית מזו שנחזתה קודם לכן. כך, הורידה קרן המטבע הבינלאומית באופן חד את תחזיותיה ל-2009: התחזית לצמיחה העולמית הורדה ב-0.8 נקודות אחוז - ל-2.2% - והתחזית להתרחבות הסחר העולמי הורדה ב-2 נקודות אחוז - ל-2.1%. עדכון זה מצטרף לרצף עדכונים כלפי מטה של גופים שונים בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי. השפעת ההעמקה בהאטה העולמית צפויה להשפיע על הפעילות הריאלית של המשק.  
תהליך הפחתת הריבית ע"י בנקים מרכזיים הוגבר מאז החלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל ב-27/10/08. כך, ניתן לציין, בין היתר, את הפחתות הריבית ע"י הפד ב-0.5 נקודות אחוז, הבנק המרכזי של אירופה (ECB) ב-0.5 נקודות אחוז, הבנק המרכזי של אנגליה ב-1.5 נקודות אחוז, הבנק המרכזי של שווייץ ב-0.5 נקודות אחוז, הבנק המרכזי של יפן ב-0.2 נקודות אחוז, הבנק המרכזי של אוסטרליה ב-0.75 נקודות אחוז. חלק מהפחתות ריבית אלה היה בשיעורים גבוהים מהצפוי ע"י השווקים והחזאים וחלק אף בוצע לא במועד הרגיל.  
   
בבנק ישראל מציינים, כי הפחתת הריבית פועלת לחיזוק היכולת של המשק הישראלי להתמודד בהצלחה עם ההשלכות של ההאטה הצפויה בצמיחה העולמית, בין השאר, באמצעות הוזלת עלות האשראי לצרכנים ולסקטור העסקי. זאת, על בסיס היסודות הטובים שעליהם נשען המשק הישראלי היום, יחסית למשקים אחרים בעולם. כך, ניתן לציין, בין היתר, את רמות הצמיחה והתעסוקה הגבוהות עד כה, המערכת הבנקאית המקומית החזקה והיציבה יחסית למדינות המפותחות, העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים, רמת יתרות המט"ח הגבוהות ומגמת העלייה בהן, מגמת הירידה בנטל החוב של הממשלה, ונטל החוב הנמוך יחסית, בממוצע, בקרב הפירמות ומשקי הבית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם ויפעל ככל שידרש על מנת להמשיך ולתמוך בצמיחה בת-הקיימא של המשק, וכן ביציבות המערכת הפיננסית כל עוד הדבר עקבי עם הירידה באינפלציה עד לרמה של יציבות מחירים, בהתאם ליעד שנקבע.
הפרוטוקולים של הדיון המוניטרי לקראת החלטת ריבית זו יפורסמו ב-25/11/08. 1.
החלטת הריבית לחודש דצמבר 2008 תתפרסם ב-24/11/08 בשעה 18.30. 2.