המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2015

08/12/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.3% והתחזק מול האירו בשיעור של 3.6%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל במהלך נובמבר ב-1.5%.  
בעולם, נרשמה בנובמבר התחזקות בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים - הדולר התחזק ב- 4% מול האירו, ב- 4.4% מול הפרנק השוויצרי וב-2.2% מול הפאונד הבריטי;  מנגד נחלש הדולר ב- 1.4% מול הדולר האוסטרלי .
 
תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-3.2 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש נובמבר על 5%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-1.1 נקודת אחוז ועמדה בסוף נובמבר על 9.9%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדו אף הן, ועמדו בחודש נובמבר ברמה ממוצעת של 10.8%. מנגד, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים עלו במחצית האחוז ועמדו בסוף נובמבר על 9.8% (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע ועלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-121 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-134 מיליארדים בחודש אוקטובר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-10% ועמד על 5.8 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-34 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בנובמבר בכ-13% בהשוואה לחודש אוקטובר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ- 7.6 מיליארד דולר. הממוצע היומי בחודש נובמבר ירד ב- 11% בהשוואה לאוקטובר ועמד על כ- 362 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בנובמבר בכ- 79 מיליארד דולר, בהשוואה ל-85 מיליארד דולר באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-8% מחודש שעבר ועמד על 3.7 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ- 1.5 נקודות אחוז ועמד בסוף חודש נובמבר על כ- 32.7% .