תוכנית מוניטרית להגברת הנזילות במערכת הפיננסית ולתמוך בצמיחה

24.12.2008
 
תוכנית מוניטרית להגברת הנזילות במערכת הפיננסית ולתמוך בצמיחה
 
בנק ישראל מודיע על שורת צעדים בכלים המוניטריים במטרה לשפר את מצב הנזילות במשק:
 
1. החל מינואר 2009 יקטין בנק ישראל את ספיגת עודפי הנזילות שמתבצעת באמצעות הנפקת מק"מ.
2. להלוואות המוניטריות הניתנות כיום במסגרת המכרזים למערכת הבנקאית ליום ולשבוע תתווספנה הלוואות לטווחים ארוכים יותר.
3. המרווח סביב ריבית בנק ישראל (הפרוזדור) בחלון האשראי ובחלון הפקדונות לבנקים המסחריים ירד מ-1%± ל-0.5%±
4. מכרזי הריפו (Repo) לבנקים המסחריים ולגופים המוסדיים יוצעו לתקופות ארוכות יותר משבוע הנהוג כיום.
 
צעדים אלה צפויים להגדיל את הנזילות העומדת לרשות המוסדות הפיננסיים, העסקים ומשקי הבית ולהוזיל את עלותה.
בבנק ישראל יעקבו אחר השפעות צעדים אלו ויבחנו כלים נוספים כפי שידרש.