ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.75%.

29.12.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.75%.
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש ינואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.75%.
   
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.6%, בדומה להערכות החזאים. מתחילת השנה מסתכמת העליה במדד המחירים לצרכן ב-3.9%, וב-12 החודשים האחרונים ב-4.5%. המדד בניכוי מזון, אנרגיה ופירות וירקות עלה ב-12 החודשים האחרונים ב- 1.8% ובחודש נובמבר ירד ב-0.3%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: מגמת הירידה בציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים משוק ההון ושל החזאים, שהחלה במחצית השנייה של ספטמבר, נמשכה – ואלה עומדות, בממוצע, בדצמבר על 0.85%- ועל 0.5% בהתאמה. שוק ההון והחזאים צופים, בממוצע, כי הריבית לחודש ינואר 2009 תופחת ב-0.4 נקודות אחוז ו-0.6 נקודות אחוז בהתאמה.
הפעילות הריאלית: המשך ההתמתנות בפעילות הכלכלית בעולם והפגיעה באיתנות המערכות הפיננסיות העולמיות פועלים לריסון הפעילות הכלכלית בישראל. לאחר ההאטה בקצב הצמיחה ברביע השלישי, נתונים מהרביע הרביעי מצביעים על קיפאון ואף ירידה בפעילות הכלכלית. כך, המדד המשולב למצב המשק שירד בנובמבר ב-0.4% בהמשך לירידות שנרשמו בחודשים האחרונים מצביע על המשך ההאטה בקצב הצמיחה של המשק שהחלה ברביע השני של השנה. כמו כן, בפדיון מסחר ושירותים נרשמה בחודש אוקטובר ירידה של 2.2%. במכירות רשתות השיווק, ייבוא מוצרי צריכה ומע"מ מייצור מקומי נרשמה בנובמבר ירידה של 1.6%, 2.2% ו-4.1% בהתאמה. מנגד, בחודש נובמבר נרשמה עליה של 0.3% ברכישות בכרטיסי אשראי.
שוק העבודה והשכר: נתונים ראשונים מסקר המעסיקים של התמ"ת לרביע הרביעי מצביעים על ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי, גידול במספר העובדים הנפלטים וירידה באיוש המשרות. גביית מס בריאות בחודש נובמבר, המהווה אינדיקטור למצב בשוק העבודה, היתה נמוכה ב-5.8% ביחס לממוצע בחודשים אוגוסט-אוקטובר. בחודש נובמבר נרשמה עליה של 2.2% במספר דורשי העבודה בלשכות התעסוקה. נתוני הביטוח הלאומי לרביע השלישי מצביעים על כך שהשכר הממוצע למשרות שכיר ברביע השלישי נותר ללא שינוי נומינאלי לעומת הרביע הקודם.
המדיניות התקציבית: ההכנסות ממיסים בחודשים ינואר עד נובמבר נמוכים ריאלית ב-7% מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. אך מנגד, בתקופה זו היה גידול בהכנסות שלא ממיסים ושחיקה בהוצאה הריאלית בשל העליה הלא צפויה באינפלציה. בשנת 2008 צפויה הממשלה לעמוד ביעד הגרעון – 1.6%. לעת עתה ישנו תת ביצוע בהוצאה הנומינלית (3.9 מיליארד ש"ח שהם 2% מההוצאה) אך הוא צפוי להתאפס כמעט במלואו בדצמבר.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-23/11 ועד ה-28/12 התחזק השקל מול הדולר ב-3.5%, ונחלש מול האירו ב-7.5%. מול מדד שער החליפין האפקטיבי המשוקלל לפי היקפי הסחר נחלש השקל בכ-1%. בתקופה זאת נחלש הדולר מול רוב המטבעות בשיעורים גבוהים יותר שהגיעו אף ליותר מ-13%.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-23/11 ועד ה-28/12 שמרו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 על יציבות יחסית ואפילו עלו קלות לעומת הירידות החדות שנרשמו בתקופה הקודמת. במקביל, שוקי המניות בעולם התאפיינו גם הם ברגיעה תוך נטיה לעליות קלות. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים ירדו ב-1.4 נקודות אחוז לרמה של כ-5%. התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, המשיכו לרדת והחודש ירדו ב-1.1 נקודות אחוז לרמה של 2.1%. המרווח בין התשואה על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלו של ממשלת ארה"ב הצטמצם מעט לרמה של 2.9 נקודות אחוז. בשוק האג"ח הקונצרניות נרשמו בתקופה זאת עליות קלות. במדד התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נרשמו עליות של 5% ו-7% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS ירדה בתקופה זאת ב-0.15 נקודות אחוז והיא עומדת עתה על 1.6%. גם ביתר השווקים המתעוררים רשמו מרווחי ה-CDS ירידה דומה.
המשק העולמי: בעקבות הפעילות הנמרצת של הרשויות, ניכרת בתקופה האחרונה ירידה מסוימת בלחץ הקיים בשווקים הפיננסיים. יחד עם זאת נראה כי רמת אי הודאות עדיין גבוהה. הפעילות הכלכלית: נתונים המתפרסמים על הכלכלה העולמית עדיין שליליים ברובם. במדינות רבות בעולם נרשמו כבר שני רבעונים ויותר של צמיחה שלילית, כלומר מדינות אלה נמצאות במיתון. התחזיות לעתיד הן פסימיות. הבנק העולמי מעריך כי בשנת 2009 יצמח התוצר העולמי ב-0.9% בלבד וקיים סיכון לעדכון כלפי מטה. כמו כן צופים בבנק העולמי התכווצות בהיקף הסחר העולמי בשנת 2009 בשיעור של 2.1%. עם זאת, התחזיות ל-2010 אופטימיות יותר עם צמיחה של 3% וזינוק בהיקף הסחר העולמי. כמו כן, הודיעה קרן המטבע, אשר לפני מספר שבועות פרסמה תחזית לצמיחה של 2.2% בתוצר העולמי, על כך שהיא צפויה להנמיך בקרוב את תחזיתה כבר בחודש ינואר. האינפלציה: הירידות החדות במחירי הסחורות והאנרגיה יחד עם ההאטה הכלכלית הביאו לירידה משמעותית באינפלציה ובחששות מפניה. חששות אלה התחלפו בחשש מפני ירידת מחירים. על רקע נתונים אלה, האיצו בנקים מרכזיים בעולם את קצב הורדות הריבית והם צפויים להמשיך ולהפחיתה בקצב מוגבר לרמות נמוכות שלא נצפו מעולם. כך, הפחית הפד את הריבית ב-0.75 נקודות אחוז לרמת שפל שבין 0% ל-0.25%, הבנק המרכזי של אנגליה הפחית ב-1 נקודת אחוז לרמה של 2%, הבנק המרכזי של יפן הפחית ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 0.1%.
הגורמים העיקריים להחלטה
הורדת הריבית לחודש ינואר ב-0.75 נקודות אחוז תורמת לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי, ותומכת בפעילות הריאלית. החלטה זאת עקבית עם החזרת האינפלציה לתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% כבר בחודשים הקרובים.
השפעת המשבר העולמי ניכרת בפעילות הריאלית במשק הישראלי. הנתונים על הפעילות הריאלית בישראל מעידים על התמתנות ניכרת ואף קיימים אינדיקטורים לירידה בפעילות.  
סביבת האינפלציה ממשיכה לרדת. החזאים צופים כי בשנה הקרובה תהיה האינפלציה מתחת לגבול התחתון של היעד. במקביל, משוק ההון נגזרות צפיות לירידת מחירים בשנה הקרובה. מתחזיות אלה נגזרת כניסה של האינפלציה ליעד כבר בשליש הראשון של 2009, ובהמשך אף צפויה האינפלציה לרדת אל מתחת ליעד.  
בחודש האחרון רבים מהבנקים המרכזיים הורידו את הריבית בחדות ובכמה מקרים לרמות הנמוכות בהיסטוריה. הצפיות בשוקי ההון הן להמשך הפחתות הריבית במספר משקים מובילים.  
הארועים הבטחוניים בימים האחרונים משפיעים בכיוונים מנוגדים. מחד עליה באי הודאות הגיאו פוליטית של המשק ומאידך יש בהם כדי לפגוע בפעילות הריאלית.  
בבנק ישראל מציינים כי הפחתת הריבית הנוכחית נועדה לתרום להוזלת עלות האשראי במשק ולחזק את יכולתו להתמודד עם ההאטה בפעילות הכלכלית וההשלכות של המשבר הפיננסי העולמי.
עוד מציינים בבנק ישראל כי בנסיבות הנוכחיות נראה כי, בשלב זה, החלשות השקל עד כה אינה מאיימת על השגת יעד האינפלציה ועל היציבות הפיננסית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם ויפעל ככל שידרש על מנת לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובעידוד התעסוקה והצמיחה, בכפוף להמשך הירידה באינפלציה והתכנסותה לתחום יעד יציבות המחירים.