נגידת בנק ישראל הקימה ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הקימה ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים, לאחר שמר דוד זקן הודיע על רצונו לסיים את תפקידו ב-30.6.2015, לאחר ארבע וחצי שנים בתפקיד.

בראש ועדת האיתור יעמוד מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן וחברים נוספים בה יהיו עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית של בנק ישראל, גב' אסתר דומיניסיני, מנכ"ל הרשות למרכזים רפואיים ממשלתיים ומר אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך.
 
ועדת האיתור תפרסם מידע אודות אופן הגשת המועמדות לתפקיד, תראיין מועמדים/ות שתמצא לנכון ותמליץ לנגידה על מספר מצומצם של מועמדים/ות. ועדת האיתור והנגידה יוכלו לפנות גם למועמדים/ות שלא יפנו מיוזמתם/ן לוועדה.
 
הנגידה הודתה לחברי הוועדה על נכונותם לסייע בתהליך החשוב של בחירת המפקח על הבנקים.