המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2015

09/03/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.1%,  מול האירו השקל התחזק בשיעור של 0.15%. 
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק במהלך פברואר, ב-0.2%. יצוין כי מגמת השקל דולר בפברואר לא הייתה הומוגנית: עד ה-23 לפברואר התחזק השקל מול הדולר בכ-1.7% ומאז  (לאחר החלטת הריבית)  הוא פוחת בכ-2.8%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה בפברואר מגמה מעורבת – הדולר התחזק ב- 2.9% מול הפרנק השוויצרי, ב- 1.25% מול האירו  וב- 1.35% מול הין היפני;  מנגד נחלש הדולר ב-2.1% מול הפאונד הבריטי.
מאז אוגוסט 2014 השקל פוחת מול הדולר בשיעור מצטבר של כ-15.7%; מול השער הנומינלי אפקטיבי נחלש השקל בכ-3.8%.
 
תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-2 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש פברואר על 11.2%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף פברואר על 11.1%, בהשוואה ל- 10.2% בינואר.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש פברואר על רמה ממוצעת של 10.3% ו- 10.9% בהתאמה (תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע, בעיקר כתוצאה מירידה בנפח המסחר באופציות ובעסקאות החלף.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-123 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-151 מיליארדים בחודש ינואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-14% ועמד על 6.2 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש פברואר בכ-44 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בפברואר בכ-5%. במהלך חודש פברואר רכש בנק ישראל  1,095 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], מתוכם 295 מיליוני דולר נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ- 9 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש פברואר ירד בכ- 18% בהשוואה לינואר ועמד על כ- 460 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בפברואר בכ- 69 מיליארד דולר בהשוואה לכ-89 מיליארד דולר בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-18% מחודש שעבר ועמד על 3.5 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר ללא שינוי ועמד בסוף פברואר על כ- 38%.

לגרפים ונתונים
 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.