המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2016

09/05/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

גרפים ונתונים

 

 

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.1% והתחזק מול האירו בשיעור של 0.3%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל נחלש בכ- 0.1%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה באפריל מגמה מעורבת – הדולר התחזק ב-0.6% מול הפרנק השוויצרי, וב- 0.1% מול האירו;  מנגד נחלש הדולר ב-1.1% מול הפאונד הבריטי, וב- 3.7% מול הין היפני.
 
 

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל לעומת עליה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 1.3 נקודות האחוז ועמדה בסוף חודש אפריל על 5.3%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה החודש בכ-0.3 נקודת אחוז ועמדה בסוף אפריל על 8.4%.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה ועמדה בחודש אפריל על 10.8%, בהשוואה
ל- 11.0% בחודש מרץ. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה ועמדה בסוף חודש אפריל על 11.6%, בהשוואה ל- 10.8% בחודש מרץ. (ראה תרשים 4).
 
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-136 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-165 מיליארדים בחודש מרץ. [i] נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-9% ועמד על 7.2 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-30 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באפריל בכ-7% בהשוואה לחודש מרץ.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל בכ- 6 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש אפריל ירד בכ- 10% בהשוואה למרץ ועמד על כ- 309 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באפריל בכ- 100 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-121 מיליארדים במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-9% מחודש שעבר ועמד על 5.2 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ-0.8 נקודות האחוז ועמד בסוף חודש אפריל על כ- 33.4%.


[i] נציין כי בעקבות חג הפסח בחודש אפריל שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לחודש שעבר.
[1] נציין כי בעקבות חג הפסח בחודש אפריל שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לחודש שעבר.
 
 
להמשך ההודעה