המפקח על הבנקים מודיע כי המערכת הבנקאית פועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומפרסם שורה של הקלות לציבור המנהל את חשבונותיו בקו העימות

להודעה זו כמסמך Word

המפקח על הבנקים, דוד זקן, עדכן היום כי המערכת הבנקאית פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. מוצע להתעדכן לגבי הסניפים הפתוחים ושעות הפתיחה של סניפים אלה בחזית כל סניף ובאתרי האינטרנט של הבנקים.

בנוסף, מפרסם הפיקוח על הבנקים שורה של הקלות לציבור בהתנהלותו מול המערכת הבנקאית: 
 
  1. ניתנה הוראה לבנקים, לגבי יישובים אשר בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, שלא להגביל חשבון או בעל
    חשבון, בשל שיקים שסורבו, וזאת עד למתן הנחיה חדשה. בכך הפעיל המפקח את סמכותו על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.

  2. המפקח קבע כי מתן אשראי ללקוחות הבנקים תוך חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ייעשה על פי
    שיקול דעתם העסקי של הבנקים, והמגבלות הנובעות מהוראותיו בתחום זה הוסרו, זמנית.

  3. המפקח הקל על תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות. בהתאם להקלה זו, הלקוח יוכל לאשר את הסכמתו לבצע הוראות טלפוניות באמצעות המוקדים הטלפוניים של הבנקים, ואישור בדבר ההצטרפות לשירות יימסר ללקוח בערוצים כגון   SMS, דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.

  4. המפקח הנחה לתגבר את המוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים במידת הצורך, ולפי כמות הפניות אליהם בפועל.

 הקלות אלה של המפקח על הבנקים, חלות על לקוחות המנהלים את חשבונותיהם בסניפי הבנקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. הן נועדו להקל על האזרחים בקו העימות בהתמודדותם היומיומית עם מצב החירום, ולמנוע מצב בו יתקשו לפעול בחשבונותיהם באופן שוטף לנוכח הקשיים בפניהם הם ניצבים בימים אלה. ההקלות יבחנו מעת לעת ויעודכנו בהתאם להתפתחויות ולאירועים.