קריאה לציבור לשוב ולאתר חשבונות בנק ללא תנועה וחשבונות של נפטרים באתר "הר הכסף 2"

אתר האינטרנט "הר הכסף 2" מאפשר ללקוחות הבנקים לאתר, בקלות וללא עלות, חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה על שמם. האתר מציג ללקוחות את שמות הבנקים בהם יש להם חשבון עובר ושב[1] או פיקדון שלגביו הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו, עד חודשיים ממועד הפירעון. המערכת אינה מציגה מידע אודות הסכומים בחשבון או בפיקדון – לצורך כך, ולצורך משיכת הכספים, על הלקוח לפנות לבנק ששמו ופרטי הקשר שלו עלו בתוצאת החיפוש. באותו אופן, "הר הכסף 2" מהווה גם כלי יעיל עבור יורשים לאתר חשבונות בנק של נפטרים ללא עלות.

נכון להיום קיימים במערכת הבנקאית כ- 528,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ- 6.5 מיליארד ₪. מזה, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ- 86,000 בסך מצטבר של כ- 1.6 מיליארד ₪.

בשבועות האחרונים הגיעה לבנק ישראל פניה שממנה התברר, כי חלק מהמידע באתר אינו מעודכן. בעקבות כך בוצעה בדיקה מקיפה ממנה עלה, כי בין החודשים יולי 2018 לאוגוסט 2019 התרחשה תקלה טכנית בתהליך העברת הנתונים על ידי בנק ישראל וקליטתם באתר הר הכסף 2 על ידי משרד האוצר. כתוצאה מכך, היו אזרחים שפנו לאתר וקיבלו תשובה שלילית, על פיה אין על שמם חשבונות או פיקדונות, בעוד שהם היו אמורים לקבל תשובה חיובית.

מנתונים שנאספו לאחר שטופלה התקלה, עולה שבמהלך התקופה האמורה פנו כ- 280,000 אזרחים לאתר. מתוכם: כ - 263,000 קיבלו מידע נכון (קיומו או העדר קיומו של חשבון ללא תנועה), וכ-17,000 קיבלו  מידע שגוי (כלומר, תשובה שאין חשבון ללא תנועה למרות שקיים כזה). מתוך 17,000 החשבונות האמורים, כ – 7,000 הפכו במהלך התקופה האמורה לחשבון פעיל (בין אם על ידי איתור יזום של הבנקים, או פניית הלקוחות לבנקים או ביצוע פעולה בחשבון).

יודגש, כי תשובות חיוביות שהתקבלו, ואשר מתייחסות לחשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה שטרם נפרעו באמצעות פנייה לבנקים, אינן בגדר טעות. כמו כן, התקלה לא נוגעת לחיפוש חסכונות פנסיונים ופוליסות ביטוח חיים ("הר הכסף 1").  עוד יובהר, כי התקלה תוקנה עם גילויה, ומתקיים תהליך של הפקת לקחים על מנת למנוע את הישנותה. המידע המופיע באתר החל מתאריך 30 באוגוסט 2019 נכון ומעודכן.

אנו מתנצלים על התקלה ומזמינים את הציבור הרחב, לבדוק שוב, ללא כל עלות, האם יש לו או לקרוביו שנפטרו חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה.

מאחר והחיפוש באתר "הר הכסף 2" מוגבל ל – 10 חיפושים, מכסת החיפושים אופסה לכלל הפונים לאתר בתקופה הרלבנטית, על מנת לוודא שכל הלקוחות יוכלו לשוב ולבדוק את הנתונים לגביהם. 

 

לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים יש להיכנס לאתר האינטרנט "הר הכסף 2" בכתובת: https://itur.mof.gov.il/#/main/home?org=bank

 

מצ"ב קובץ שאלות ותשובות אודות "הר הכסף 2".​

 

למדריך בנושא איתור חשבונות ופיקדונות ללא תנועה – "הר הכסף 2" שפורסם במסגרת סדרת המדריכים "שווה לדעת" של הפיקוח על הבנקים לחצו כאן.


למידע נוסף ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באופן הבא:

כתובת דוא"ל: pz@boi.org.il,  טלפון: 02-6552680

090919.png[1] לגבי חשבון עובר ושב - מועד הפירעון הוא בתום עשרה חודשים מהיום שהתקבלה ההוראה האחרונה מבעל החשבון.

 ​

​​