בשנת 2015 בנק ישראל ירכוש 3.1 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין

כפי שהצהיר בנק ישראל ב-13.5.2013 (קישור להודעה המקורית) הבנק ירכוש בשנים הבאות מט"ח בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן תשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור.

 
בנק ישראל מעריך כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2015 ב-3.1 מיליארד דולר, והבנק ירכוש בשנת 2015 מט"ח בהתאם.
 
כפי שצויין בעבר, תוכנית רכישות זו מהווה כלי נוסף במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ומדיניות שער החליפין העיקבית איתה. כמו בעבר, בנק ישראל ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.