המפקח על הבנקים הורה לבנקים שלא להגביל חשבונות באזור עוטף עזה ואשקלון

08.01.2009
 
המפקח על הבנקים הורה לבנקים שלא להגביל חשבונות באזור עוטף עזה ואשקלון
 
המפקח על הבנקים רוני חזקיהו הורה היום לסניפי הבנקים באזור עוטף עזה ואשקלון להמנע מלהגביל חשבונות של לקוחות שהבנק החזיר להם שקים ללא כיסוי. בכך הפעיל המפקח על הבנקים את סמכותו לפי חוק שקים ללא כיסוי.
הוראה זו של המפקח על הבנקים נועדה להקל על תושבי עוטף עזה ואשקלון ולמנוע מצב בו הם יתקשו לפעול בחשבונם באופן שוטף, לנוכח הקשיים בפניהם הם ניצבים בימים אלה, הכוללים בין היתר ירידה בהכנסתם בשל אי תשלום משכורת או סיבה אחרת.
צעד זה של המפקח על הבנקים מצטרף להוראה שהוציא המפקח לבנקים השבוע, לפיה הוא מתיר לבנקים לאפשר ללקוחות הפרטיים חריגות ממסגרת האשראי של עד 5,000 ₪, וללקוחות העסקיים חריגות של עד 10% מגובה המסגרת המאושרת או 5,000 ₪, לפי הגבוה.