מס הכנסה שלילי: מאזן ביניים מאז הפעלת התוכנית בחודש ספטמבר

08/02/2009
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
08.02.2009
 
מס הכנסה שלילי: מאזן ביניים מאז הפעלת התוכנית בחודש ספטמבר
דיון בסוגיה זו יופיע ב-"ההתפתחויות הכלכליות של החודשים האחרונים" מס' 122
 
לתיבה במלואה - לחץ כאן
 
משאלוני המעקב של המחקר על מס הכנסה שלילי בישראל נמצא כי כרבע מהמשתתפים הכירו את התוכנית טרם הפעלתה.  
בסיום השלב הראשון אושרו כ-25.8 אלף בקשות להענקת מס הכנסה שלילי - שיעור מיצוי של 38.5 אחוזים, בדומה לתוכניות מקבילות בעולם בשלבים ההתחלתיים להפעלתן.  
דברים כלליים
תוכנית מס הכנסה שלילי מופעלת באזורים נבחרים בארץ – האזורים שבהם מופעלת התוכנית "אורות לתעסוקה"[1] - החל מאוקטובר 2008. התוכנית מעניקה לעובדים בעלי הכנסה נמוכה סכומים שיגיעו עד כ-400 ש"ח לחודש. הסכומים הגבוהים ביותר, במסגרת זו, מוענקים למשפחות שבהן 3 ילדים ויותר ולמשפחות עם שני מפרנסים שהכנסתם הכוללת לא עולה על 10,000 ש"ח. על פי החוק התוכנית תורחב בשנת 2010 לכל אזורי הארץ. כדי להשתתף בתוכנית, אזרחים הגרים באזורי הפעלתה אשר מעריכים כי הם זכאים למענק צריכים להגיש לרשות המיסוי טופס בקשה לקבלתו באמצעות סניפי הדואר, הפרוסים ברחבי הארץ. חשוב להדגיש כי על פי הערכות של קובעי המדיניות והמחקרים שנעשו בעולם ובארץ, השיטה שנבחרה בארץ, המבוססת על שליחת המענק ישירות למוטב (בניגוד לשיטות המבוססות על הענקת ההטבה דרך המעסיקים), יעילה יותר בהשגת מטרות התכנית – הקטנת העוני והגדלת ההשתתפות בשוק העבודה. זאת מאחר שבשיטות המבוססות על מתן ההטבה ישירות לעובד הזליגה של ההטבה לטובת המעסיקים נמוכה יותר, בהשוואה לשיטות המבוססות על מתן ההטבה דרך המעסיקים.
ממצאים על המודעות לתוכנית טרם הפעלתה
במסגרת האג'נדה הכלכלית-חברתית של הממשלה הוקם צוות מחקר בין-משרדי שינתח את ההשפעות הצפויות של הפעלת תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל על העוני ועל ההשתתפות בשוק העבודה. המחקר ינתח גם את סוגיית שיעור המיצוי של התוכנית. במחקר משתתפים חוקרים מבנק ישראל, ממכון ברוקדייל ומהמוסד לביטוח לאומי, וכן נציגים של המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה, של האגף למחקר וכלכלה במשרד האוצר ושל רשות המסים, שהיא הגוף המופקד על הפעלת התוכנית בישראל.
נתוני המחקר שימשו כדי לבדוק, באמצעות שאלונים טלפוניים, מה הייתה רמת המודעות של הנשאלים בקבוצת הטיפול, המתגוררים באזורים שבהם מופעלת התוכנית. (בקבוצה זו רוב הפרטים, אך לא כולם, הם בטווח ההכנסה המזכה במס הכנסה שלילי.) מן השאלונים התקבל כי כ-25 אחוזים מהנשאלים ידעו על התוכנית בתקופת הקיץ של 2008 (אז התקיימו השאלונים הטלפוניים) – כלומר כחודשיים לפני הפעלת התוכנית. שיעור זה נמוך יחסית, והוא נבע כנראה מחוסר מודעות של המשתתפים הפוטנציאליים בתקופה שלפני הפעלת התכנית. חשוב לציין שבאותה תקופה לא הופעלו אמצעים להגברת המודעות לתוכנית, כפי שצוין לעיל.
שיעור המיצוי של התוכנית בישראל עד ינואר 2009
הגשת הטפסים החלה בחודש ספטמבר 2008, ובסיום השלב הראשון - המבוסס על מתן מענקים על סמך ההכנסות בשנת 2007 - הוגשו 52,593 בקשות על ידי מועמדים למענק, ומתוכם 25,770 נמצאו זכאים. לוח 1 מציג את התפלגות התביעות לפי מרכזי הגבייה של רשות המיסוי, ולוח 2 מראה את הפריסה החודשית של הזכאים, הן על פי מספרם והן על פי המענק שאושר. עד כה אושרו מענקים בסך 64.3 מיליון ש"ח, כאמור על סמך הכנסות הזכאים בשנת 2007.
אוכלוסיית הזכאים כוללת, על פי האומדנים של רשות המיסוי, כ-67,000 זכאים פוטנציאליים, ומכאן ששיעור המיצוי של התוכנית עומד היום על 38.5 אחוזים, בהתאם לסטנדרטים של תכניות מקבילות בעולם בשלבים ההתחלתיים להפעלתם.
 
ירושלים, אשקלון ושדרות, נצרת ונצרת עילית (כולל עין מאהל), וחדרה (כולל באקה-ג'ת, משמרות, עין עירון, ערערה, כפר פינס, כפר קרע, אור עקיבא, חדרה, פרדס חנה-כרכור, בסמ"ה ונתניה). 1)
 
לוח 1: התפלגות התביעות והזכאים
מזה: הזכאים התביעות שהוגשו לרשות המיסוי מקום המגורים של מגישי התביעות
3,749  8,674 נצרת
4,494 8,983 חדרה
3,018 5,045 נתניה
11,337 19,824 ירושלים
3,171 7,952 אשקלון
1 2,115 לא ידוע
25,770 52,593 סה"כ
 
לוח 2: הפריסה החודשית של המענקים בישראל
סה"כ דצמבר
(עד 5.1.09)
נובמבר אוקטובר ספטמבר  
25,770 11,317 5,185 2,671 4,113 מספר הזכאים
64.3 27.3 13.2 6.9 11.6 מיליוני ש"ח
 
המענק מתייחס לסכום המגיע לזכאים על סמך הכנסותיהם ב-2007. עד כה שולם בפועל רק חלק ממנו (בסך הכול 30.5 מיליוני ₪). *