החל ממחר יפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי נוסף - פעילות באג"ח ממשלתיות

16.02.2009
 
החל ממחר יפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי נוסף – פעילות באג"ח ממשלתיות
 
החל ממחר, יפעיל בנק ישראל כלי נוסף לצורך ביצוע המדיניות המוניטרית. במסגרת זאת יפעל בנק ישראל בשוק הפתוח ויבצע פעילות באג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בשוק המשני. מטרת צעד זה היא להגדיל את הנזילות שתעמוד לרשות המוסדות הפיננסיים, העסקים ומשקי הבית ולהגביר את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית.
בבנק ישראל מעריכים כי פעולות אלה יגבירו את השפעת הריבית שקובע בנק ישראל גם לשיעורי הריבית לטווחים ארוכים יותר.
מידי חודש ימסר באתר בנק ישראל דיווח על הסכום הכולל של פעילות זו בחודש הקודם יחד עם הדיווח החודשי על היקף הנפקות המק"מ.
כלי זה מתווסף למכלול הכלים בהם בנק ישראל משתמש על מנת להשיג את מטרותיו: יציבות מחירים, תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית ובעידוד התעסוקה והצמיחה.
 
בנק ישראל יבחן מעת לעת את דרכי הפעולה בכלי זה ויתאים אותן לפי הצורך.