שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

22.02.2009
 
שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים
והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
להסבר על אופן חישוב הציפיות - לחץ כאן
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) התאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות2 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון1  
12 חודשים אחרונים 3 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה לשנה הראשונה
4.9 2.7 30.6 2.0 5.4 3.8 2.2 דצמבר 2002
7.7 1.7 33.0 1.6 2.8 2.6 0.7 דצמבר 2003
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.4 דצמבר 2004
23.8 3.0 48.2 1.9 2.6 2.1 1.7 דצמבר 2005
2006
21.9 0.8 48.5 1.7 2.7 2.2 1.9 ינואר
20.0 -0.1 48.5 2.1 2.7 2.4 2.2 פברואר
19.3 0.7 48.9 2.2 2.7 2.5 2.1 מרץ
16.8 1.8 49.7 2.2 2.7 2.3 1.9 אפריל
16.3 -1.5 49.0 1.9 2.7 2.1 2.0 מאי
15.1 1.3 49.6 1.8 2.6 2.1 1.8 יוני
14.1 2.3 50.7 2.0 2.7 2.0 1.8 יולי
12.9 0.0 50.7 2.1 2.6 2.0 1.9 אוגוסט
11.5 -0.1 50.7 2.0 2.5 2.0 1.9 ספטמבר
5.1 -2.0 49.7 1.4 2.5 1.5 1.4 אוקטובר
6.6 0.3 49.8 1.7 2.3 1.7 1.5 נובמבר
8.2 4.5 52.1 1.7 2.1 1.6 1.2 דצמבר
2007
6.8 -0.6 51.8 1.7 2.3 1.3 1.1 ינואר
9.0 2.0 52.9 1.9 2.2 1.6 1.4 פברואר
11.3 2.9 54.4 2.0 2.0 1.7 1.3 מרץ
10.8 1.3 55.1 1.7 2.1 1.1 0.5 אפריל
12.7 0.1 55.2 1.2 2.2 1.3 0.7 מאי
15.7 4.0 57.4 1.8 2.4 2.2 1.8 יוני
16.9 3.4 59.3 2.7 2.4 2.5 1.9 יולי
21.0 3.5 61.4 2.6 2.4 2.1 1.7 אוגוסט
20.6 -0.4 61.1 1.6 2.5 1.7 1.2 ספטמבר
20.6 -2.0 59.9 1.7 2.4 1.7 1.2 אוקטובר
20.4 0.1 60.0 2.0 2.4 1.8 1.4 נובמבר
17.4 2.0 61.2 2.5 2.5 2.4 2.1 דצמבר
2008
16.5 -1.4 60.4 2.6 2.5 2.2 2.6 ינואר
14.4 0.2 60.5 2.4 2.6 2.3 2.4 פברואר
12.7 1.3 61.3 2.6 2.6 2.5 2.6 מרץ
15.9 4.2 63.8 2.8 2.7 3.1 2.7 אפריל
14.8 -0.8 63.3 3.2 2.8 2.9 2.7 מאי
11.7 1.3 64.1 3.1 2.9 3.0 3.0 יוני
12.2 3.8 66.6 3.2 2.8 3.0 3.2 יולי
9.4 0.9 67.2 3.0 2.7 2.6 2.7 אוגוסט
11.8 1.7 68.3 2.8 2.6 2.3 2.1 ספטמבר
17.5 3.1 70.4 2.0 2.6 1.2 0.3 אוקטובר
15.3 -1.8 69.2 1.3 2.8 1.0 -0.1 נובמבר
17.4 3.8 71.8 0.4 2.5 0.2 -0.7 דצמבר4
2009
23.6 3.9 74.6 0.3 2.4 1.2 0.6 ינואר4
      0.4 2.4 1.5 0.8 30 ימים אחרונים5
 
הציפיות לאינפלציה מוגדרות כ- Break-even Inflation והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית. להסבר על אופן חישוב הציפיות : http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/monetar/m1_exp_h.pdf 1.
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. 2.
הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 3.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. 4.
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. 5.