יו"ר חדש לוועדה לעיצוב שטרי כסף, מעות ומטבעות זכרון במקומו של השופט בדימוס גבריאל בך שסיים את תפקידו.

03/03/2009
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
03.03.2009
 
יו"ר חדש לוועדה לעיצוב שטרי כסף, מעות ומטבעות זכרון במקומו של השופט בדימוס גבריאל בך שסיים את תפקידו.
 
ליד נגיד בנק ישראל פועלת וועדה המייעצת לו בקביעת העיצובים המופיעים על גבי השטרות והמטבעות שמהלכים במחזור ועל העיצובים המופיעים על גבי מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים המונפקים ע"י בנק ישראל.
וועדה זו בוחרת מבין הצעות עיצוב שמוגשות לה ע"י אומנים, את העיצוב הראוי לדעתה להופיע על גבי המטבעות וממליצה על כך לנגיד.
בוועדה חברים 12 חברים הפועלים בהתנדבות – מומחים בתחומים שונים כמו גרפיקאים, אנשי רוח, עיתונאים, ארכיאולוגים, אדריכלים ועוד. בראש הוועדה עמד בשתים עשרה השנים האחרונות השופט בדימוס גבריאל בך, שסיים את תפקידו.
הנגיד מינה את השופט בדימוס יעקב טירקל ליו"ר הוועדה החדש.
הוועדה התכנסה היום לישיבה חגיגית שבמהלכה הדגיש הנגיד את החשיבות שהוא רואה בעבודת הוועדה והודה במילים חמות לשופט בך על תרומתו הרבה ופעילותו הברוכה בוועדה, שהיא כאמור על טהרת ההתנדבות. הנגיד ברך את היו"ר הנכנס השופט בדימוס יעקב טירקל ואיחל לו הצלחה