המדד המשולב לחודש פברואר 2009 ירד ב-1.1 אחוז.

19.03.2009
 
המדד המשולב לחודש פברואר 2009 ירד ב-1.1 אחוז.
 
 
המדד המשולב[1] למצב המשק בחודש פברואר ירד ב-1.1[2]. הירידה במדד החודש, בהמשך לירידות בו בחודשים האחרונים מעידה על המשך גלישת המשק למיתון, שסימנים ראשונים לו ניכרו בנתוני המדד המשולב החל מהרביע האחרון של 2008. המשך ההרעה במצב המשק מצא ביטויו בירידת מרבית רכיבי המדד ובמיוחד בירידה ביבוא וביצוא הסחורות. לעומת זאת, עלה מעט מדד הפדיון של המסחר והשירותים. יצוין כי מדד חודש ינואר עודכן מעט כלפי מעלה, בעיקר בעקבות עדכון שביצעה הלמ"ס במדד פדיון המסחר והשירותים, וכי מדדי נובמבר ודצמבר 2008 עודכנו כלפי מטה בעקבות עדכון לחודשים אלה במדד יצוא הסחורות.
אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי ירד בינואר בשיעור של 1.1 אחוז, לאחר עלייה של 0.8 אחוז בחודש דצמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה בינואר בשיעור של 0.3 אחוז, לאחר ירידה בו של 5 אחוזים בדצמבר. מדד יצוא השירותים ירד בפברואר בשיעור של 0.6 אחוז בהמשך לירידה בו של 2.3 אחוזים בינואר. במדד יצוא הסחורות נרשמה ירידה של 3.4 אחוזים בפברואר בהמשך לירידה של 1.6 אחוז בינואר. מדד היבוא ירד בפברואר בשיעור של 5.7 אחוזים, בהמשך לירידה של 0.7 אחוז בינואר.
 
עדכון שיעורי השינוי במדד המשולב (באחוזים)
נתון חדש נתון קודם  
0.7- 0.5- נובמבר
1- 0.8- דצמבר
1- 1.2- ינואר
 
בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור. 1
המדד משקף ירידה של 0.1 אחוזים בנתונים יחסית למגמת הצמיחה ארוכת הטווח. מגמת הצמיחה משקפת את התפתחותם של רכיבי המדד במשך 3.5 שנים. 2