בנק ישראל מפרסם את היקף פעילותו בשוק האג"ח בחודש פברואר 2009

26.03.2009
 
בנק ישראל מפרסם את היקף פעילותו בשוק האג"ח בחודש פברואר 2009
 
בחודש פברואר 2009 היקף פעילות בנק ישראל בשוק איגרות החוב הממשלתיות הסתכם ב- 263 מיליוני שקלים.