יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2009

06/04/2009
6.4.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2009 ב-44,151 מיליוני דולרים, גידול בסך 3,511 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות המט"ח בחודש מרץ 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי הגורמים הבאים:
גידול בסך 1,750 מיליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ . א.
העברות של הסקטור הציבורי מחו"ל בסך כ- 1,458 מיליוני דולרים. ב.
שיערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 545 מיליוני דולרים. ג.
מאידך, קיטון ביתרות הנובע מקיטון בפיקדונות הבנקים במטבע חוץ כנגד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל בסכום של כ- 242 מיליוני דולרים.
   
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר-07
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,336 דצמבר
2009
41,756 ינואר
40,640* פברואר
44,151 מרץ
 
עודכן לאחר תאריך הפרסום *