תיקון והבהרה לשני נושאים בדוח האינפלציה לרבעון ראשון 2009 שפורסם אתמול (06.05.09)

07.05.2009
 
תיקון והבהרה לשני נושאים בדוח האינפלציה לרבעון ראשון 2009 שפורסם אתמול (06.05.09)
 
   על פי התחזית המקרו כלכלית המעודכנת של בנק ישראל, צפוי שיעור האבטלה הממוצעת ב-2009 להיות 7.7 אחוזים, בתוואי המגיע לכ-8.5 אחוזים בסוף השנה (ולא כ-9% כפי שנכתב בדו"ח שפורסם אתמול).  
בדוח האינפלציה מופיעה תיבה שבה נידונים במסגרת תאורטית כלי המדיניות השונים בסביבה שבה הריבית קרובה לאפס וזאת במגוון של מצבים אפשריים, הן מבחינת תנאי הרקע והן מבחינת אופיין של ההתפתחויות השוטפות. האיזכור והדיון בריבית שלילית נעשה במסגרת זו והוא מתייחס לספרות כלכלית תיאורטית ואינו מתייחס למדיניות המוניטרית הנקבעת כיום בישראל.