התייחסות בנק ישראל לתכנית הכלכלית שהציג שר האוצר

09/05/2013
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית

התייחסות בנק ישראל לתכנית הכלכלית שהציג משרד האוצר.docהודעה זו בקובץ Word

נגיד בנק ישראל התייחס היום לתכנית הכלכלית שהציג שר  האוצר, יאיר לפיד,  לשנים 2013-2014, וציין כי בעוד שהתכנית מורכבת וכוללת צעדים רבים, הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות של הממשלה, הרי שהיא מהווה תכנית אמיצה,  שמצרף הצעדים הכולל  שבה מכוון להשבת המסגרת התקציבית לתוואי אחראי. תוואי זה ימנע אובדן שליטה על התקציב ויחזיר בסופו של דבר את המשק למגמה של הפחתת נטל החוב ביחס לתוצר,  ולכן מדובר בתכנית חשובה ואחראית. בהתייחס לתקציב הביטחון, ציין הנגיד שההחלטה לגבי  הקיצוץ בביטחון נתונה בידי הממשלה. זו חובתה של הממשלה להבטיח את בטחון אזרחיה, אולם יש לעשות זאת תוך שמירה על המסגרת הכוללת שעליה החליטה הממשלה.

 

 

 נגיד בנק ישראל,  פרופ' סטנלי פישר : "כפי שאמרתי כאשר הבעתי תמיכה בהחלטה להעמיד את הגירעון בשנת 2014 על 3%, החלטה זו מחייבת צעדים כואבים. מטבע הדברים, הציבור הרחב מרגיש בעיקר את הפגיעה שכל משק בית בישראל יחווה כתוצאה מיישום התכנית.  עם זאת, חשוב לזכור, שלא ניתן לעמוד באתגר התקציבי מולו אנו ניצבים תוך התמקדות אך ורק בסקטור כזה או אחר של האוכלוסיה. כפי שציין שר האוצר, הציבור כולו יצטרך לשאת בנטל. בסופו של דבר השבת היציבות הפיסקלית תחזק את עמידותו של המשק בפני זעזועים, תסייע למשק למצות את פוטנציאל הצמיחה שלו, ותתמוך ברווחת הציבור כולו".