בבנק ישראל מבהירים כי רכישות הדולרים בקצב של 100 מיליון דולר ליום נמשכות כרגיל

21/05/2009
21.5.2009
 
בבנק ישראל מבהירים כי רכישות הדולרים בקצב של 100 מיליון דולר ליום נמשכות כרגיל
 
 
נוכח הפרסומים של הימים האחרונים מבהירים בבנק ישראל כי בנק ישראל ימשיך לרכוש דולרים בקצב הרגיל של 100 מליון דולר בכל אחד מהימים שני עד חמישי ו-50 מליון דולר בימי שישי. רכישות אלה נמשכות כרגיל כל עוד לא הכריז בנק ישראל אחרת.
 
בבנק ישראל מפנים להודעה לעיתונות שפורסמה ב-25/3:
 
"בנק ישראל מודיע כי על רקע המצב הכלכלי בעולם וכחלק ממדיניותו הכוללת, הוא ימשיך לרכוש 100 מיליון דולר ליום בממוצע בשוק המט"ח בישראל. זאת, במסגרת התכנית להגדלת יתרות מט"ח שעליה הודיע בנק ישראל ב-20/03/08.
בנק ישראל ימשיך לבחון תכנית זו מעת לעת, תוך התחשבות בתנאי השוק והמצב הכלכלי בארץ ובעולם. על כל שינוי בתוכנית יודיע הבנק לציבור."