יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2009

07/06/2009
7.6.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2009 ב-47,550 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,474 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות המט"ח בחודש מאי 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי הגורמים הבאים:
גידול בסך 1,600 מיליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ .  
שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות בסך כ- 856 מיליוני דולרים.  
העברות של הסקטור הציבורי מחו"ל בסך כ- 34 מיליוני דולרים.  
   
מאידך, קיטון ביתרות הנובע מתרומת הסקטור הפרטי בסכום של כ- 16 מיליוני דולרים.
   
   
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר-07
  2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,336 דצמבר
  2009
41,756 ינואר
40,640 פברואר
44,155 מרץ
45,076 אפריל
47,550 מאי