הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2008

28/06/2009
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
28.6.2009
 
הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2008
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן
 
בנק ישראל מפרסם היום את הסקירה השנתית של מחלקת המטבע.
מהסקירה עולה שמחזור המטבע הגיע בסוף שנת 2008 לכ-34.4 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-28.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007 - גידול של כ-%19.
גידול היקף המזומן שבמחזור נמשך, והוא אף מתגבר בתקופת המשבר הכלכלי הנוכחי, שהחל בשלהי 2008. בתקופות משבר, כאשר אמונו של הציבור במספר לא מבוטל של מכשירי השקעה מתערער, הוא נוטה להגדיל את יתרות המזומן שבידו, שכן זהו אמצעי בטוח, אשר בעקבות הורדות הריבית הגדולות, הפך גם להיות זול יחסית להחזקה. מגמה זו של הגדלה מסיבית של המזומנים במחזור קיימת גם במדינות שונות ברחבי העולם, וזו תוצאה של הגידול בסיכון ואי-הוודאות המאפיינת תקופה זו.
משקלו של שטר של 200 ש"ח במחזור המשיך לגדול השנה משמעותית (ב-37%), בעיקר עקב הגברת השימוש בו במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים, תהליך שהחל לפני כשנתיים. הגידול במחזור של שטר זה מסביר 82% מסך גידולו של מחזור השטרות בשנת 2008.
יותר ממחצית (52%) ממספר המעות שבמחזור הן מעות של 10 אג', המשמשות בעיקר לעודף בתחבורה הציבורית העירונית. חלקן של המעות בעריכים הגבוהים, 5 ש"ח ו-10 ש"ח, קטן מאוד יחסית וכל אחד מהן מהווה רק 3% מכלל מחזור המעות.
נמשכת החדרתה של מעת ה-2 ₪ שהונפקה לראשונה בשנת 2008 ובמחזור נמצאות כיום כ-30 מיליון מעות. שיעור הגידול של מחזור מעה זו ב-2008 עמד על 22% מגידולו של מחזור המעות כולו.
חלק לא מבוטל ( בממוצע 50% - 60% ) מן המעות בעריכים הנמוכים שבמחזור הולך לאיבוד, ומכאן שצריכת המעות בפועל קטנה מזו הרשומה במחזור. האובדנים הם תופעה טבעית; הם נובעים מאי הקפדה בעת השימוש השוטף במעות בעלות ערך נמוך, בעת תשלום או קבלת עודף. שיעור האובדנים במחזור הוא ביחס הפוך לשווייה של המעה - ככל שערכה גבוה יותר כך שיעור האובדנים נמוך יותר, ולהיפך.
שיעור הזיופים של המטבע בישראל נמוך מאוד יחסית לזיופים של מטבעות הדולר והאירו. יחד עם זאת נוקט הבנק בפעילות מתמדת למניעה ולצמצום התופעה. במסגרת זו פעלה מחלקת המטבע , בין היתר, באמצעות פורום קבוע משותף שכולל נציגים ממחלקת המטבע בבנק ישראל, ממשטרת ישראל, מהבנקים המסחריים, בנק הדואר ומאיגוד הבנקים. בפורום נדונים, מתגבשים ומדווחים הפעולות והאמצעים למניעת זיופים ולאיתור מזויפים. שיתוף הפעולה בין הגופים קיבל לאחרונה תנופה.
בסקירה המתפרסמת היום יכול הציבור לקבל הסבר מפורט על סימני הביטחון למניעת זיופים המצויים בשטרות, ועל דרך זיהויים.
בשנת 2008 נמשכה מגמת הגידול של מספר האמצעים למשיכת מזומנים: מספר המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים גדל ב-7%, וכן גדל מספר המכשירים מהסוג cash dispenser – מכונות בבעלות חברות פרטיות, המתופעלות על ידי בתי העסק שבהם הן מוצבות; קיימות גם חלופות נוספות למשיכת מזומנים באמצעות רשתות השיווק.
בשנת 2008 פעלה מחלקת המטבע לגיבוש מדיניות חדשה לתפעול מערך המזומנים במשק. המדיניות החדשה שתופעל החל מה-1.10.09 תבטיח שמירה על איכות גבוהה של המזומנים שבמחזור, תקטין את העלויות של תפעול המזומנים למשק, לבנק ישראל ולעוסקים במזומנים, ותאפשר מתן שירות בתחום המזומנים ברמה גבוהה יותר. במסגרת זו רוב הפעילות לטיפול במזומנים תועבר מבנק ישראל ל"מרכזי מזומנים", שיוקמו על ידי הבנקים המסחריים הגדולים. כדי לאפשר ביצוע יעיל של המדיניות ע"י "מרכזי המזומנים", הוכן תקן איכות מינימלי אחיד. התקן קובע מבחן ברור שמגדיר את ההבדל בין שטרות "ראויים", המיועדים לשימוש חוזר במחזור, ובין שטרות "לא-ראויים", המיועדים לגריסה על ידי בנק ישראל. התקן, נקבע על פי תקנים המקובלים בעולם. נדבך חשוב אחר בביצוע המדיניות, הוא רכישת מכונות חדשות משופרות לספירה ומיון של שטרות, ע"י הבנקים, אשר ישדרגו, בין היתר, את יכולת הגילוי של שטרות מזויפים.
בשנה זו פעלה מחלקת המטבע גם לשדרוג המערכות וייעול תהליכי עבודתה היא. במסגרת זו מחלקת המטבע פעלה לשדרוג תהליך הספירה והמיון, באמצעות טכנולוגיה חדשה, ושינתה את צורת ההפקדה של המעות בבנק ישראל, דבר שייעל באופן משמעותי את תהליך האריזה בבנקים המסחריים. התהליך החדש מגביר את הבטיחות הפיזית של העובדים בתהליך הספירה והמיון בבנק ישראל ומקטין את הסיכונים התפעוליים.
במחצית הראשונה של שנת 2008 הסתיים תהליך ההפרטה של החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע"מ – המשווקת הבלעדית, על פי חוק, של מטבעות הזיכרון שמנפיק בנק ישראל. החברה עברה מבעלות המדינה לבעלותה של חברת ג.ר.א.ס.. שמה של החברה כיום הוא "החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ". (לפני כן היה שמה "החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע"מ".)
מחלקת המטבע מספקת לציבור שירותי פריטה וצריפה של עריכי המזומנים השונים, בקופת הסניף שבבנק ישראל בירושלים. כאן יכול הציבור גם להחליף מטבע פגום, וכן להחליף שטרות מהסדרה הישנה של השקלים החדשים, שיצאה מהמחזור ב-1999, בשטרות מהסדרה החדשה, המהלכת במחזור כיום. כאשר מדובר בכמות סבירה של שטרות כאלה ניתן להחליפם גם באמצעות משלוחם בדואר רשום, וזיכוי חשבון הבנק של השולח בסכום המתאים ( דרך פעילות זו עשוייה לחסוך לפונים את הוצאות ההגעה לבנק ישראל בירושלים, אך יש להדגיש שהמשלוח הוא על אחריות השולח. יחד עם זאת מן הראוי לציין שמספר התקלות שארעו עד כה זעום ביותר ).
השירות לציבור בסניף ניתן בימים א'-ה' בשעות 13:00-08:00. בדבר בירורים ותיאומים בעניין זה ניתן לפנות לסניף טלפונית. מס' הטלפון: 02-6552846/7.