ההתפתחות במחירי שירותים בנקאיים נפוצים למשקי בית, בעקבות הרפורמה בעמלות

30.6.2009
 
ההתפתחות במחירי שירותים בנקאיים נפוצים למשקי בית, בעקבות הרפורמה בעמלות
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן

 
מתחילת הרפורמה חלה ירידה ממוצעת בשירותים בנקאיים נפוצים בשיעור שבין 24% ל-10%.  
בעקבות יישום הוראת המפקח על הבנקים הוזלו שירותים נפוצים עבור האוכלוסיות החלשות בכ-49%.  
בעקבות הרפורמה, ההוצאה הממוצעת על שירותים בנקאיים בישראל נמוכה מהממוצע העולמי.  
גברה מודעות הלקוחות למחירי שירותים בנקאיים: הגברת השקיפות המשמעותית בנוגע למחירים, הובילה לצרכנות נבונה יותר המתבטאת, בין היתר, בהנחות משמעותיות שקיבלו הלקוחות, לעומת המחירים המפורסמים בתעריפוני הבנקים.  
מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים ובנק לאומי הם הזולים, ולעומתם הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר; כרטיסי אשראי של ויזה כא"ל המונפקים על ידי בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי הם היקרים ביותר.  
בנק ישראל מעמיד לרשות הצרכנים מחשבונים וטבלאות השוואה לצורך ניהול מו"מ עם הבנקים וחברות כרטיסי אשראי.  
 
​​​​