יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2009

08/07/2009
8.7.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2009 בסך 49,985 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,435 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש יוני 2009 נובע מהגורמים הבאים:
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 1,950 מיליוני דולרים במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ .  
שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות בסך כ- 404 מיליוני דולרים.  
העברות של הממשלה מחו"ל בסך כ- 53 מיליוני דולרים.  
העברות הסקטור הפרטי בסך כ- 28 מיליוני דולרים.  
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר-07
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,336 דצמבר
2009
41,756 ינואר
40,640 פברואר
44,155 מרץ
45,076 אפריל
47,550 מאי
49,985 יוני