בנק ישראל יפעל בשוק המטח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין

03/08/2009
03.08.2009
 
בנק ישראל יפעל בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין
 
מעתה בנק ישראל יפעל בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.
בנק ישראל ממשיך את הרכישות היומיות של 100 מיליון דולר בשוק המט"ח.