יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2009

05/08/2009
5.8.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2009 בסך 52,094 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,109 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש יולי 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי :
  • רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 2,100 מיליוני דולרים במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ .
 
  • שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות בסך כ- 73 מיליוני דולרים.
 
  • העברות של הממשלה מחו"ל בסך כ- 14 מיליוני דולרים.
 
מאידך קיטון הנובע מהעברות הסקטור הפרטי בסך כ- 78 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר-07
  2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,336 דצמבר
  2009
41,756 ינואר
40,640 פברואר
44,155 מרץ
45,076 אפריל
47,550 מאי
49,985 יוני
52,094 יולי