יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2009

06/09/2009
6.9.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2009 בסך 56,401 מיליוני דולרים, גידול בסך 4,307 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש אוגוסט 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי :
  • רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 4,073 מיליוני דולרים .
 
  • שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות בסך כ- 241 מיליוני דולרים.
 
מאידך קיטון הנובע מתרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 6 מיליוני דולרים ומהעברות הממשלה לחו"ל בסך כ-1 מליון דולר.
 

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

במיליוני דולרים

August 2009 forex.PNG